Wij zijn ANBI

Home arrow Nieuws arrow Help Burundi arrow Ondanks tegenslagen goede vorderingen waterproject
Ondanks tegenslagen goede vorderingen waterproject
maandag 02 juli 2012

Het projectteamHet prestigieuze Waterproject “Spring of the Kiryama” heeft in april en mei te kampen gehad met onvoorziene tegenvallers en vertraging. Onze projectleider in Burundi, Ben Bos, heeft met inspanning van al zijn krachten en dankzij zijn vasthoudendheid en onderhandelingskwaliteiten,  het project in rustiger vaarwater kunnen brengen.

Op de foto rechts de medewerkers van het projectteam van links naar rechts: Ben, Joseph, Joachim, Anatole en Pascal.

Lees hieronder de reisverslagen van de maanden april en mei.

April 2012

Ben heeft gesprekken gehad met Joachim en Deo van Regideso en Thomas (vertegenwoordiger van de Stichting in Burundi). Regideso wil niet betalen voordat allerlei zaken zijn gecontroleerd. Anatole van aannemer Le Constructeur zou voor die controles gegevens moeten aanleveren, terwijl in de bouwvergaderingen, waar Regideso bij was, leveringen en uitvoeringen al waren goedgekeurd. De aannemer wil eerst betaald worden, voordat verdergegaan wordt met de aanleg van de nieuwe dam (onvoorziene kosten € 8.000). Regideso en Le Constructeur zullen nader moeten overleggen.

Ben Bos heeft allerlei zaken nog eens op papier gezet ter voorbereiding op bovenvermeld gesprek. De algemeen directeur van Regideso heeft een brief gekregen met het verzoek tot betaling over te gaan conform het contract. De brief is getekend door Jonathan (Odedim).

Ben heeft, via via, de 2 containers kunnen opsporen. De containers van Sovema (buizen, elektrakabels en transformatoren) en KSB (pompen en schakelkasten) staan nog in Dar es Salaam en zullen binnenkort aankomen in Bujumbura. Voor hulp bij de import is een agente ingehuurd.

De uitvoering van het project wordt wel heel erg moeilijk. Het voortgangsgesprek tussen Regideso en Le Constructeur was zeer moeizaam, omdat Joachim op basis van onjuiste en onvolledige gegevens in zijn rapport geld wilde genereren om Le Constructeur te betalen. Ben Bos heeft het rapport herschreven.


Mei 2012

Stand van zaken in Muyinga:

• De tweede gebouwde dam functioneert niet; die voorkomt niet dat het water door de rots, die geen rots blijkt te zijn, heen gaat en op andere plaatsen weer tevoorschijn komt. Dit werd na het vertrek van Ben Bos     (4 maart) bekend.
• We zijn weer terug bij af.
• Anatole heeft een voorstel gemaakt voor een nieuwe muur die verderop in het riviertje gebouwd kan worden.
• Hiertoe is door hem een test gedaan met een houten, met plastic beklede dam. Die blijkt te functioneren.
• Er is voldoende hoogteverschil om zonder extra pomp, via natuurlijk verloop, het water bij het eerste reservoir te krijgen.
• De meeste buizen tussen de bron en het eerste reservoir zijn gelegd; dit is ook het geval van het eerste naar het tweede pompstation en het reservoir in Mukoni.
• De sleuven blijken te zijn aangevuld zonder dat getest is op lekkage.
• Er is nog geen begin gemaakt met de aanleg van de leiding naar het ziekenhuis, hetgeen wel beloofd was.

Flemish (goudexploratie) heeft vanwege de crisis de werkzaamheden op een laag pitje gezet.

Goed bericht voor Muyinga: er staat een spooorlijn gepland die een nikkelmijn in Burundi ontsluit en het nikkelerts via Muyinga naar Dar es Salaam gaat vervoeren.

Belangrijke bouwvergadering met Regideso. Aanwezig: Joachim, Anatole, Jonathan, Joseph (waterdirecteur), de financieel directeur, Ben Bos en Sandrine.

Problemen en vragen:
• Restant betaling aan Le Constructeur.
• Beslissing over de uitvoering van de oplossing om het water in het reservoir bij de eerste pomp te krijgen.
• Hoogte van deze kosten.
• Wie gaat die kosten betalen?
• Er is grote onduidelijkheid over het bedrag dat Regideso zou moeten betalen. Blijkbaar heeft Joachim niet alle informatie verwerkt in zijn rapportage naar de directie. Ben Bos weigert om alle informatie (offertes, rekeningen, betalingen, bouwverslagen, proces-verbaal van de oplevering) opnieuw te verstrekken, want dit alles was al in het bezit van Joachim voor Regideso.
• Ben Bos gaat opnieuw met de waterdirecteur om de tafel.
• Anatole zal zorgen voor een gesplitste rekening (een deel van 14 miljoen FBU en een discutabel deel van 12 miljoen FBU.

Vanaf 7 mei onderhandelt Ben Bos met Regideso over hoe het bedrag van 81 miljoen FBU is samengesteld. De financiële situatie wordt scherpgesteld.
Er is veel overleg met Anatole over zowel de voortgang van het project als de opdracht voor de nieuwe dam.

De containers van Sovema en KSB zijn volgens Freight Africa (vervoerder) op transport gesteld. Enige dagen later begint de papierwinkel aangaande de importheffing.

De drie partijen: Regideso, Le Constructeur en Odedim zijn in heftige discussie gewikkeld over de kosten van de captage (het opvangen en geleiden van bronwater). Dit leidt tot een compromis: de captage gaat nu 16 miljoen FBU kosten i.p.v. de begrote 22,5 miljoen.

Het proces-verbaal m.b.t. de overeenkomst tussen de drie partijen blijkt volgens Ben Bos vol rekenfouten te zitten. Wordt vervolgd dus.

Op 31 mei blijkt dat de aannemer geen geld van Regideso heeft ontvangen, waardoor hij niet verdergaat met de laatste fase van de waterwinning. Door de crisis heeft de wisselkoers zich ongunstig ontwikkeld.


Verder moet er een aantal logistieke problemen worden overwonnen, voordat de container met pompen en regelkasten kan worden gelost. Uiteindelijk lukt dat en alles blijkt in de container aanwezig te zijn. De andere container (van Sovema) wordt pas vrijgegeven, nadat hiervoor belasting is betaald. Het lukt Ben Bos na heel veel getouwtrek en onderhandelingen deze belasting (3500 euro) ongedaan te maken.

Ben Bos besluit deze reis met de opmerking : ‘De bureaucratie, de mogelijke fraude, persoonlijke belangen en status, dit alles maakt het werken hier er niet gemakkelijker op.’

Half juni staat het geld van Regideso (21 miljoen FBU) op de rekening van Odedim. Dit is toch wel bijzonder: Burundezen die een bijdrage in geld leveren aan een project. De aannemer kan nu de werkzaamheden aan de bron starten.
Ben gaat een week naar Tanzania en ondertussen begint Anatole met de voorbereidingen voor de (hopelijk laatste) dam.

 
< Vorige   Volgende >
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee