Wij zijn ANBI

Home arrow Nieuws arrow Help Burundi arrow Stand van zaken waterproject Spring of the Kiryiama
Stand van zaken waterproject Spring of the Kiryiama
dinsdag 09 maart 2010

te bouwen waterreservoir

Het waterproject is in een beslissende fase aangekomen, waarover we u willen informeren. We zijn bezig op twee fronten:
- het projectplan en de begroting voor het waterproject rond krijgen
- voorbereiding voor de uitvoering van het waterproject in Burundi
Voor het waterproject hebben we samenwerking gezocht met Aqua for All (hierna A4A). U vraagt zich af wie is A4A. Hierna een korte verklaring van de werkzaamheden van A4A.
Aqua for All koppelt geld en expertise van de Nederlandse watersector aan water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden. Verreweg het grootste deel van de projecten die Aqua for All ondersteunt zijn (gecombineerde) drinkwater- en sanitatieprojecten, die direct bijdragen aan milleniumdoelstelling 10.
Aqua for All voert geen eigen projecten uit, maar versterkt projecten met inhoudelijk advies, monitoring en cofinanciering. Donaties van bedrijven en particulieren kunnen worden verdubbeld.

Het te bouwen waterreservoir 10 meter hoog en goed voor  250.000 liter  water

We zijn al eind gevorderd met de voorbereiding en hopen we binnenkort met de realisatie te kunnen beginnen. Nadat alle studies zijn uitgevoerd begrotingen gemaakt enz. zijn we nu zover dat we de aanvraag officieel indienen bij Aqua for All.
Tot zover A4A er moet echter nogal wat gebeuren voordat een aanvraag bij A4A kan worden gedeponeerd. Het betreft hier een groot project boven de 25.000euro en hiervoor wordt dan ook een uitgebreidere aanvraag verwacht, De contacten lopen al een aantal jaren en gedurende die tijd is er regelmatig overleg geweest en zijn de eerste rapporten dan ook daar besproken.
In juni 2009 is door A4A een second opnion gemaakt en opdracht verstrekt aan inlandse experts uit Rwanda. Dit heeft er toe geleid dat een aantal zaken opnieuw is bekeken en samen met het waterleiding bedrijf Regideso waar mogelijk aangepast. Eindelijk is het dan zover dat de aanvraag kan worden ingediend en dat jawel in het Engels. Ook hierbij speelt de Europese Unie een belangrijke rol. De normen daar gehanteerd gelden ook voor ons project. Allerlei controle instrumenten zijn ingebouwd. Ook vragen als wat zijn de effecten op milieu en hoe om te gaan met fraude horen hier allemaal bij. Uiteraard moet je aangeven welke doelgroep je denkt te bereiken en hoeveel mensen dit betreft. Ook supervisie en monitoring dient beschreven te worden. Al met al een hele klus en ik ben Piet IJben dankbaar dat hij mij hierbij helpt. Ook technisch moet het natuurlijk allemaal kloppen en tekeningen en berekeningen worden overlegd. Daarnaast zijn uiteraard begrotingen uitgewerkt en een planning gemaakt.
Wij verwachten een dezer dagen nog de laatste informatie aangeleverd te krijgen van Sandrine en dat de aanvraag dan officieel is.  Het duurt ongeveer 4 a 6 weken voordat we bericht hebben dus in die tijd gaan we verder met voorbereiding aanbesteding opdat we bij een positief bericht direct aan de slag kunnen.
Wij houden jullie graag op de hoogte van de komend ontwikkelingen.
Ben Bos Projectmanager  

 
 
< Vorige   Volgende >
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee