Wij zijn ANBI

Home arrow Nieuws arrow Afrika ontwikkelingssamenwerking arrow 'Ontwikkelingshulp aan Afrika moet anders'
'Ontwikkelingshulp aan Afrika moet anders'
vrijdag 18 november 2005
Hulp aan Afrika is niet alleen een kwestie van meer geld geven. Natuurlijk is het goed dat de lidstaten zich daarop hebben vastgepind.

Maar geld alleen zal niet tot ontwikkeling leiden. Daarom wil het Europees Parlement anders dan de Europese Commissie heeft voorgesteld ook goed bekijken hoe met de verschillende afzonderlijke landen in Afrika kan worden samengewerkt.

Dat staat in het verslag van CDA-Europarlementariër Maria Martens, dat deze week door het Europees Parlement in Straatsburg is aangenomen. Op basis hiervan stelt de Raad van Ministers in december het nieuwe Afrika-beleid definitief vast.

Vooruitlopend op het nieuwe Afrika-beleid hebben de lidstaten in juni 2005 besloten tot een groei in de jaarlijkse hulp van ongeveer 40 miljard per jaar naar 60 miljard in 2010 tot 100 miljard euro in 2015. Maria Martens vindt dat nog niet duidelijk is hoe dit extra geld goed kan worden besteed. Om aan de verschillen tussen de landen in Afrika tegemoet te komen, stelt ze voor onderscheid te maken tussen de hulp aan stabiele landen en de rest van de Afrikaanse landen waar het onstabiel is. De eerste groep landen moet worden gezien als gelijke partner van de Europese Unie. Deze landen kunnen via begrotingssteun en sectorsteun verder geholpen worden. Bij de tweede groep landen moet vooral via particuliere organisaties worden gewerkt aan voeding, gezondheid, onderwijs en andere basisvoorzieningen voor de bevolking. Doel is het bereiken van een structurele stabiliteit. Het bestrijden van armoede is hierbij van het grootste belang. Immers, pas als een land stabiel is, kan verder worden gewerkt aan verdere ontwikkeling.

Maria Martens: "Landen moeten in principe zichzelf ontwikkelen. De Europese Unie kan daarbij helpen en stimuleren. Maar we moeten goed beseffen dat er landen zijn met onstabiele regimes, of waar door slecht bestuur het sociaal en economisch onstabiel is. In dit soort landen kan nauwelijks worden gewerkt aan duurzame ontwikkeling. Toch mogen we de bevolking daar niet laten stikken. Vandaar dat het Europees Parlement pleit voor een grote rol van maatschappelijke organisaties. Daarbij moet nadrukkelijk ook aansluiting worden gezocht bij religieuze gemeenschappen en kerken die veel invloed hebben in grote delen van Afrika."

Maria Martens wijst er ook op dat het huiswerk van de Europese Unie zelf nog lang niet af is: "In dit verband wijs ik op slechte coördinatie tussen de lidstaten. Hulpprogramma´s van lidstaten worden niet goed op elkaar afgestemd en werken daardoor soms elkaar tegen. Vandaar dat ik pleit voor een betere coördinatie van de Europese Commissie. Ook als het gaat om de samenhang van het Europees beleid. Het kan niet zo zijn dat de Europese ontwikkelingssamenwerking wordt tegengewerkt door bijvoorbeeld het Europees landbouw- of handelsbeleid.

Bron: CDA, Maria Martens

 
< Vorige
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee