Wij zijn ANBI

Home arrow Veelgestelde vragen arrow Stichting Help Burundi arrow Wat is ontwikkelingssamenwerking?
Wat is ontwikkelingssamenwerking?
maandag 21 januari 2008

Ontwikkelingssamenwerking omvat alle vormen van hulp die de rijkste landen bieden aan de armste landen.

Het is daarbij de bedoeling de leefomstandigheden van het grootste deel van de mensheid te verbeteren, de armoede te bestrijden, democratische samenlevingen te bevorderen, enz. Er zijn daartoe allerlei initiatieven genomen, zowel in de privé- als in de overheidssector.

We onderscheiden drie klassieke types van ontwikkelingssamenwerking, afhankelijk van diverse criteria zoals het "gouvernementele" karakter van de samenwerking, met andere woorden van Staat tot Staat, of het "niet-gouvernementele" karakter, waarbij de samenwerking niet uitgaat van de regering en al dan niet ondersteund wordt door de Staat:

  • Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking: programma's of projecten in een partnerland die gefinancierd worden door de overheid, op basis van een overeenkomst tussen beide landen.
  • Multilaterale ontwikkelingssamenwerking: programma's of projecten die gefinancierd worden door de overheid en uitgevoerd worden door een internationale organisatie en overheidsbijdragen aan de ontwikkelingsprogramma's of -projecten van internationale organisaties.
  • Niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking: programma's of projecten in een partnerland die gefinancierd of mee gefinancierd worden door de overheid op basis van een overeenkomst met een derde, die erantwoordelijk is voor de uitvoering van het project of het programma
    o Ngo's (Non Goverment Organisations)
    o Andere

Daarnaast is er tegenwoordig naast de hierboven genoemde klassieke vormen van ontwikkelingssamenwerking ook een veelheid aan nieuwe initiatieven waarbij individuen of groepen aan ontwikkelingssamenwerking doen en waarbij de directe contacten tussen mensen uit onze samenleving en mensen uit de derde wereld centraal staan. Deze vorm wordt ook wel doe het zelf ontwikkelingshulp genoemd.

Stichting Vrienden van Burundi is zo'n particulier initiatief. Stichting Vrienden van Burundi ontvangt geen overheidssteun, maar kan met steun van particulieren, bedrijven en instellingen haar werk doen. Ook u kunt ons helpen. Lees hier hoe u ons kunt helpen.

 
< Vorige   Volgende >
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee