Wij zijn ANBI

Afrika moet van VN meer doen tegen honger
donderdag 05 juli 2007
Afrikaanse landen doen niet voldoende om de honger te bestrijden. Dat hebben drie VN-organisaties, waaronder de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), woensdag gezegd.

In Afrika hebben zeker tweehonderd miljoen mensen dagelijks te kampen met honger en om daarin verbetering te brengen moet de landbouwproductie drastisch worden opgevoerd, aldus de organisaties.

"De laatste vijftien jaar is het aantal ondervoede mensen (in Afrika, red.) met 45 miljoen toegenomen", zei onderdirecteur David Harcharik van de FAO. Het is belangrijk dat rijke landen hun belofte om de ontwikkelingshulp aan Afrika op te voeren nakomen, aldus Harcharik, maar daarnaast is het van fundamenteel belang dat de ontwikkelingslanden het zelf op zich nemen om meer in de landbouw te investeren. Uitbreiding van irrigatiesystemen, het opvoeren van de landbouwproductie en het doorgeven van nieuwe technologieën en kennis aan kleine boeren zijn volgens hem maatregelen die Afrika zouden helpen.

De leiders van de G8 beloofden in 2005 de jaarlijkse hulp aan de arme landen op te voeren van zestig miljard dollar tot 95 miljard dollar in 2010, waarvan de helft naar Afrika moet gaan. Actievoerders en hulporganisaties hebben de landen bekritiseerd omdat ze deze belofte tot nu toe niet zijn nagekomen. Volgens Oxfam zal Afrika in 2010 slechts 65 miljard dollar van de G8 krijgen.

Een van de zogenoemde millenniumdoelen van de VN is dat het aantal mensen dat extreme honger lijdt en extreem arm is in 2015 moet zijn gehalveerd. Volgens Kanayo Nwanze, vice-voorzitter van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling van de VN (IFAD) kan dat doel nog altijd worden gerealiseerd.

"Het goede nieuws is dat Afrika zijn voedselproductie de komende paar jaar kan verdubbelen", zei hij. Jeffrey Sachs, hoogleraar economie aan de Universiteit van Columbia, noemde Malawi als voorbeeld van een land dat er door de armste boeren te subsidiëren in is geslaagd de landbouwsector te verbeteren. Na twee goede oogsten lijkt er opnieuw een recordoogst aan te komen. Dit bewijst volgens Sachs dat een 'groene revolutie' zoals die zich tientallen jaren geleden in India en China heeft voltrokken ook in Afrika mogelijk is.

 
Volgende >
© 2021 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee