Wij zijn ANBI

Koenders belooft extra inspanning voor halen Millennium Ontwikkelingsdoelen
vrijdag 06 juli 2007

Minister Bert KoendersMinister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking wil zich extra inspannen voor het inhalen van de achterstanden bij de Millennium Ontwikkelingsdoelen.

Fragiele staten, duurzame groei en verdeling, duurzaamheid en een actieve agenda voor vrouwenrechten zijn de terreinen waarop de grootste winst geboekt kan worden om de Millenniumdoelen in 2015 te halen. Dit is een van de elementen in de brief die minister Koenders namens het hele kabinet naar de Kamer heeft gezonden.

 

Uit de analyse van de voortgang van de Millenniumdoelen blijkt dat er grote geografische en sociale verschillen zijn bij het bereiken van de Millenniumdoelen. De voortgang varieert enorm per doel. Het kabinet heeft de afgelopen maanden consultaties over de millenniumdoelen ook in relatie tot vrede en veiligheid gehouden. Op basis daarvan kiest het kabinet nu voor extra inzet op terreinen en gebieden waar de achterstanden het grootst zijn en waar de meeste winst gehaald kan worden.

Om deze extra inzet te ondersteunen heeft het kabinet besloten een ‘ Schoklandfonds’ in te stellen. Het moet innovatieve samenwerkingsverbanden stimuleren om zo het bereiken van de MDG’s mogelijk te maken.

Bron: Persbericht Ministerie Buitenlandse Zaken

 
< Vorige   Volgende >
© 2021 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee