Wij zijn ANBI

Armoede Afrika daalt te langzaam
donderdag 05 juli 2007

5 juli 2007 (MO/IPS) - De extreme armoede in zwart Afrika is sinds 2000 met vijf procentpunt gedaald. De daling volstaat niet om de armoede in de regio tegen 2015 te halveren, één van de Millenniumdoelstellingen. Latijns-Amerika is dan weer koploper bij het behalen van de Millenniumdoelstellingen, maar loopt op één belangrijk punt achter: het halveren van de armoede.

Extreem arme mensen kunnen minder dan een dollar per dag uitgeven. Het goede nieuws is dat, ondanks de bevolkingsgroei in Afrika, het aantal mensen in extreme armoede is gestagneerd en lichtjes begint te dalen. Het aandeel extreem armen als percentage van de bevolking in zwart Afrika daalde van 46,8 procent in 1990 tot 41,1 procent in 2004.

De meeste vooruitgang werd geboekt sinds 2000. Sinds 2000 laten 23 Afrikaanse landen een gemiddelde economische groei van 2 procent per jaar optekenen. Sinds 1999 werd ook twee derde van de stijging gerealiseerd van het aantal kinderen dat kan beginnen aan de lagere school.

Het slechte nieuws is dat achter de ogenschijnlijke successen in armoedebestrijding - de wereld is als geheel goed op weg om de armoede tegen 2015 te halveren - de ongelijkheid steeds groter wordt. In ontwikkelingslanden daalde het aandeel van de armste 20 procent van de bevolking in de nationale consumptie van 4,6 tot 3,9 procent. In Oost-Azië daalde het consumptieaandeel van de 20 procent armsten zelfs van 7,1 tot 4,5 procent. De ongelijkheid blijft het grootst in Latijns-Amerika en zwart Afrika.

Schuldkwijtschelding

Het VN-rapport over de milleniumdoelen 2007 tikt ten slotte de internationale donoren op de vingers omdat die hun hulp aan arme landen in de voorbije jaren hebben opgeblazen door ook operaties voor schuldenlastverlichting mee te tellen. In realiteit is de officiële ontwikkelingshulp in 2006 met 1,8 procent gedaald.

Zonder de schuldkwijtschelding aan Nigeria is de hulp aan zwart Afrika tussen 2005 en 2006 slechts met 2 procent gestegen. De acht rijkste industrielanden hebben in 2005 op de G8-top in Gleneagles nochtans beloofd dat ze hun hulp aan het continent tegen 2010 zouden verdubbelen.

Ook de budgetsteun van de Europese Unie. bemoeilijkt de controle op de millenniumdoelen. Hulporganisaties verwijten de EU dat ze haar belofte niet nakomt om tegen 2009 20 procent van haar ontwikkelingshulp te besteden aan basisonderwijs en gezondheidszorg, zo blijkt uit het rapport '2015 Watch'.

De EU zou in 2005 slechts 4,71 en 2,73 procent van de hulp besteed hebben aan specifieke programma's voor respectievelijk gezondheidszorg en basisonderwijs. De sectorspecifieke hulp voor onderwijs is bovendien gedaald tegenover 2000, toen het percentage nog op 4 procent stond.

Auteur: Mattias Creffier, Diego Cevallos, Bart Vanacker.

 
< Vorige   Volgende >
© 2021 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee