Wij zijn ANBI

Ontvang onze nieuwsbrief
Home
Financieel verslag Help Burundi 2019-2020
maandag 20 september 2021

In dit bericht vindt Microkrediet in Burundiu ons financieel verslag van Stichting Help Burundi over de periode 2019-2020.

Financieel jaarverslag Help Burundi 2019-2020

Toelichting

In 2020 leek de wereld even stil te staan, toen het Covid 19-virus zich aandiende. Toch gingen, nadat we van de eerste schrik waren bekomen, onze projecten gewoon door.

Het Sanitatieproject. Er zijn twaalf toiletten voor studenten en twee voor docenten ge(ver)bouwd. Ook zijn er drie kiosken gerealiseerd om het geheel rendabel te maken. Het is eveneens noodzakelijk om een omheining te maken. Het Sanitatieproject is afgerond. Al vanaf het begin van dit jaar is er een probleem met een van de twee waterpompen. Nu moet er eerst een watermeter worden geïnstalleerd om de grote tank te kunnen gebruiken.

Het contact met Regideso verloopt moeizaam. Wij constateren dat zowel bij het waterproject als het sanitatieproject alle 'hengels' zijn aangereikt, maar dat de Burundezen nu zelf moeten gaan 'vissen', onder leiding van Regideso en Odedim. De continuÏteit van het Waterproject wordt gewaarborgd door de Wereldbank.

Heel veel dank zijn we verschuldigd aan Ben Bos voor zijn steun en begeleiding. Aan het eind van 2020 zijn er een groot aantal initiatieven genomen voor nieuwe projecten.

Microkredieten voor de vrouwen van Muyinga, voor de Batwa-gemeenschap, het verbouwen van rijst, de productie van bananenwijn en het realiseren van een 'Pharmacie". De projecten zijn wat kleiner van opzet, maar er blijft met veel plezier en passie aan gewerkt worden. Daarover volgend jaar meer.

Eveneens heel veel dank aan Ben Monninkhof, die ook dit jaar de balans opmaakte.

 
Volgende >
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee