Wij zijn ANBI

Ontvang onze nieuwsbrief
Home
Financieel verslag Help Burundi 2018-2019
zondag 01 november 2020
Burundese Trommelaars

In dit bericht vindt u ons financieel verslag van Stichting Help Burundi over het jaar 2018-2019.

Baten en lasten 2018-2019

Balans 2018-2019 Help Burundi


 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het gedeeltelijk niet goed functioneren van het Waterproject was de aanleiding tot het bezoek aan Burundi in juni 2019, door de voorzitter van de Stichting, Henk ter Braak en de projectleider van het Waterproject, Ben Bos. Voor veel werkzaamheden, o.a. het vervangen van een kapotte pijpleiding, moest vaak met diverse overheden worden overlegd. Bovendien was het  Sanitatieproject, dat 7 jaar geleden door een aantal grote donateurs is bekostigd, ook toe aan een grondige renovatie, waarvoor het noodzakelijk bleek een aannemer te zoeken en toezicht op de uitvoering te regelen. Een belangrijk aandachtspunt was het hekwerk rond de sanitairgebouwen, wat in Burundi absoluut noodzakelijk is.

In Giheta werd het aantal microkredieten uitgebreid. 90 weduwen ontvingen allen een geit, gedeeltelijk bekostigd door de verkoop van golfballen. Andere projecten ontvingen eveneens de broodnodige steun. Te denken valt aan de 2 schoenfabriekjes in Muyinga en Giheta; daarvoor waren diverse materialen vanuit Nederland meegenomen, zoals gespen en een aantal schuurbanden, die voor goed werkende schuurmachines essentieel zijn. 

Frère Tharcisse van de fraters van de Congregatie BENE-YOZEFU houdt toezicht op een goed en eerlijk verloop van deze projecten. We zijn hem heel dankbaar voor de uiterst correcte verantwoording van de ontvangen gelden.

Patricie is eveneens onze contactpersoon aldaar. Zij houdt op ons verzoek ook toezicht op onze projecten. Voor Patricie hebben wij destijds de universitaire opleiding tot verpleegkundig specialist bekostigd. Zij kan dus veel betekenen voor de Burundese bevolking door het geven van deskundige adviezen en het oplossen van problemen die gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg.

Ten slotte wil de Stichting de heer Ben Monninkhof, eveneens vrijwilliger van onze Stichting, bedanken voor het zorgvuldig samenstellen van deze staat van baten en lasten. 

 
< Vorige   Volgende >
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee