Wij zijn ANBI

Ontvang onze nieuwsbrief
Home
Ondanks roerige tijden succesvolle voortgang projecten Stichting Help Burundi
maandag 30 april 2018
‘Het plan was samen met Ben Bos, projectleider van het in 2013 geopende Waterproject ‘Spring of the Kiryama’ naar Burundi te gaan om dit project en de stand van zaken m.b.t. de uitbreiding (betaald door de African National Bank) te bekijken. Op 10 december 2017 heb ik Ben opgehaald in Amsterdam en we zijn samen  naar het vliegveld in Brussel gegaan. Sneeuw, ijzel en bar slecht weer, waardoor de vlucht werd gecanceld.. Een nieuwe poging volgde op 17 december, maar omdat Ben andere verplichtingen had ben ik alleen afgereisd. Dat met een niet al te veilig vooruitzicht naar een land  met ‘code rood’ (in verband dus met de politieke spanningen in dat land, pbj) Gevolg ook een negatief reisadvies. Toch vol goede moed op weg  met het verlangen de mensen te ontmoeten van onze projecten.

Dezelfde avond landde ik in de hoofdstad Bujumbura, waar ik werd verwelkomd door Deo, de hoofdingenieur van ons Waterproject en tevens mijn chauffeur tijdens de rondreis. Ook werd ik begroet door broeder Cyriaque, mijn begeleider tijdens de reis…….’ Een citaat uit het reisverslag dat Ben ter Braak als voorzitter van de Stichting Help Burundi, gevestigd in Denekamp, schreef over zijn reis die hij in december jl  maakte naar Burundi. Een soort ‘inspectiereis’ langs de projecten die genoemde Stichting sinds haar oprichting (2004) heeft gerealiseerd en waaraan nu hard verder gewerkt wordt.

*Sinds 2004 al veel gerealiseerd onder motto: ‘Geef geen vis, maar een hengel…’
De Stichting Help Burundi werkt aan ontwikkelingshulp onder het motto ‘Geef geen vis, maar een hengel’. Dat motto geeft duidelijk de doelstelling van de Stichting aan: geen hulp door het schenken van geld, maar geld investeren in het opzetten en uitvoeren van projecten door de bevolking zelf. Dat natuurlijk met het doel de verbetering van de eigen zeer armoedige en onderontwikkelde leefomstandigheden van de bevolking van het op één na armste land van Afrika. Die projecten zijn er de afgelopen veertien jaren gekomen en ze werpen de beoogde vruchten af. In meerdere edities van de DV is aan die ontwikkeling regelmatig aandacht besteed. Een citaat uit een artikel van vier jaar geleden: ‘Tien jaar geleden besloten Henk ter Braak en Henk Olde Riekerink uit Losser tot de oprichting van de Stichting Help Burundi. Eén van de medegrondleggers en ook drijvende krachten was Toon Heupink uit Ootmarsum. Hij is helaas al in 2009 overleden. Burundi is en Afrikaanse republiek met een oppervlakte die 0,7 maal die van ons land bedraagt. Het land, dat in 1962 onafhankelijk van België werd, wordt omsloten door Tanzania, Congo Kinshasa en Rwanda.’ De Stichting met haar zeskoppige (vrijwilligers-)bestuur is gevestigd ten huize van voorzitter Henk ter Braak aan de Harwichsdijk in Denekamp, waar de vrijwilligers Anne-Margreet Braakman en Leonie Siers het secretariaat beheren.

*Al prachtige projecten van de grond gekomen
Nog even een, zeer beperkt, overzicht van de inmiddels gerealiseerde en op gang gekomen projecten, waarvoor de gelden bijeen gebracht zijn en worden via donatie, giften en sponsors. Het eerste kleinere project was een de oprichting van een Schoenenfabriekje met werk voor jongeren die schoeisel maakten ter voorkoming van de voetinfecties. Al snel daarna kwam het tot nu toe grootste project van de grond, het Waterproject ‘Spring of the Kiryama’. Een gigantisch project, dat bijna twintig duizend mensen en o.m. een ziekenhuis, een gehandicaptencentrum en een gevangenis van schoon water is gaan voorzien. Het verschaffen van micro-kredieten is een volgend project geworden, een groot project ook. Het stelt kleine kredieten ter beschikking aan weduwen en wezen, waardoor die kleine eigen ondernemingen kunnen starten. Een groot succes, dat heeft geleid tot geitenfokkerijen, een meubelmakerij, een naaiatelier, een computerproject, bijenteelt en een houtaanplantproject. In verband met dit succesvolle  microkredietenproject wordt nu gewerkt aan het opzetten van een coöperatie met een eigen bank. Ook een geweldig nuttig project is het Sanitatieproject. Dat heeft al geleid tot de bouw en complete inrichting van een sanitair-gebouw inclusief  de permanente voorlichting over hygiëne en het omgaan met water ter voorkoming van ziekten. Voorts wordt gewerkt aan een tweede gebouw bij een school met 1300 leerlingen.

*Statiegeldproject Plus-Super Jan ter Steege en schenking ‘H.A.J Bekhuisstichting’!
Hiervoor werd al aangegeven dat de financiën voor de realisatie van al die projecten komt van sponsoren, donaties en giften en inmiddels ook een enkele bank in Burundi (hiervoor reeds vermeld). Tot de sponsoren behoren ook  Plus-Super Jan ter Steege door de medewerking van deze super aan het statiegeldproject ten bate van micro-kredietenproject Mukana en een gift van de Denekampse ‘ Stichting H.A.J Bekhuis’ , waardoor een pompgebouw kon worden gerealiseerd (zie foto). Maar naast die financiële ondersteuning is er in Burundi zelf heel veel steun van missie-broeders en –zusters. Het voert hier te ver om op al die aspecten in te gaan, maar het werk van  de Stichting Help Burundi begint meer en meer steun van verschillende kanten in Burundi zelf te krijgen. Henk ter Braak heeft dat de afgelopen decembermaand opnieuw kunnen constateren bij zijn rondreis langs al die projecten. Een rondreis vol spanningen in verband met de politieke toestand in dit kleine straatarme en onderontwikkelde Afrikaanse land.

Auteur: P.B.Jager

 
< Vorige   Volgende >
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee