Wij zijn ANBI

Ontvang onze nieuwsbrief
Home
Financieel verslag Help Burundi 2016
maandag 16 oktober 2017

In dit bericht viStromend waterndt u ons financieel verslag van Stichting Help Burundi over het jaar 2016 met daarbij een toelichting over het verslag en de huidige situatie in Burundi. 

Balans jaarverslag 2016

Baten en lasten 2016

 

De politieke situatie in Burundi is onzeker en ongewijzigd t.o.v. het vorig jaar. De Stichting ziet daardoor vooralsnog geen aanleiding nieuwe projecten te starten.

Desondanks hebben we goede hoop dat het in 2013 geopende Waterproject in Muyinga wordt uitgebreid met nieuwe aansluitingen, waardoor er 50% meer water beschikbaar komt voor Muyinga en enkele dorpen in de omgeving. Water is van levensbelang, dus de Stichting stelt alles in het werk om de onderhandelingen over de uitbreiding te laten slagen.

Ons voornemen een coöperatie op te richten blijft onverkort gehandhaafd. Pas wanneer er zekerheid bestaat dat het hiervoor benodigde geld écht op de goede plek komt en de plannen door ons zijn goedgekeurd, kunnen we, in samenwerking met onze relaties in Burundi, de coöperatie verder gestalte geven.

 
< Vorige   Volgende >
© 2023 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee