Wij zijn ANBI

Ontwikkelingshulp Afrika moet beter
zaterdag 09 februari 2008

In de ontwikkelingshulp aan Afrika over de periode 1998 tot 2006 zijn te weinig prioriteiten gesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meer kennis over Afrikaanse landen nodig om passende ontwikkelingshulp te bieden. De bestaande kennis van het continent gaat achteruit en wordt onvoldoende vernieuwd. Dat zegt de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de periode 1998-2006 schonk Nederland bijna zes miljard euro aan rechtstreekse hulp aan Afrika. Daarnaast maakte Nederland nog vier miljard over aan internationale hulpinstellingen. Dat geld wordt niet altijd goed besteed, hetgeen volgens de inspectie resulteert in een 'zorgwekkende' donorafhankelijkheid op het continent.

De inspectie is in een ruim zeshonderd pagina's tellend rapport kritisch over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid op het Afrikaanse continent. Volgens de inspectie moet meer aandacht worden besteed aan de allerarmsten. "Bewoners van marginale gebieden op het platteland en in sloppenwijken van de snel groeiende steden dreigen steeds meer uit beeld te raken", schrijft de IOB.

De Nederlandse steun aan het primaire onderwijs, die voor een 'spectaculaire' groei zou hebben gezorgd, in Afrika wordt geprezen. Toch kraakt de IOB op dit gebied ook kritische noten. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk en de armste Afrikanen hebben het minst geprofiteerd.

Daarnaast moet de ontwikkelingshulp zich meer richten op de producerende sector. Vooral de landbouw op het platteland verdient meer aandacht, zegt de IOB.

In een brief met een reactie op het rapport aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) en voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (PvdA), die deze week Sudan en Kenia bezochten: "We zullen ons voortdurend moeten blijven afvragen of onze aanpak voldoende aansluit bij wat er aan de hand is in Afrika."

Bron: Novum

 
< Vorige   Volgende >
© 2021 Help Burundi - concrete ontwikkelingshulp voor Burundi - help Afrika, help Burundi, help ons mee